Sök | Kontakt | Snabbinfo

  


Varumärke för
svensk oljeväxtodling

Om Svensk Raps AB
 

Kvävevågen!
Bedömning av
kvävebehovet i höstraps
våren 2022

Instruktioner!
Formel för beräkning >>

 

Linodlarträff

27/10, 2021, Vreta Kluster, Linköping
Se den digitala inspelningen >>

  • Vinnaren i Linmästaren koras
  • Linodling och framställning av linolja
  • Framtidsspaning- marknad och sorter

KLUMPROTSJUKA - erbjudande för medlemmar i SFO

SFO har ett samarbete med Intertek kring jordanalys av klumprotsjuka.

Det är viktigt att testa sin jord vid befarad smitta av klumprotsjuka inför sådd av raps. En jordanalys kan ge vägledning i om du som odlare skall välja en resistent sort.

Mer info i broschyren >

I fält tas ett samlingsprov bestående av flera delprov enligt följande:

  • Delproven tas i ett W-mönster längs med fältet med hjälp av ett jordborr. Ca 30-40 borrkärnor samlas in längs
    med W-linjen. Fältet bör inte vara större än 10 ha.

  • Placera delproven i en stor hink eller plastpåse och blanda noga för hand.

  • Tag ut ett mindre jordprov (ca 0.5 liter) och placera i en kraftig plastpåse för förvaring och transport av provet.

  • För att undvika kontaminering skall jordborren rengöras noggrant mellan varje fält t.ex. genom att avlägsna all synlig jord med en ren borste.

SFO:s medlemmar använder denna följesedel (i excel för nedladdning).

OBS! För vissa webbläsare som t.ex. Microft Edge, högerklicka på länken, därefter "Spara länk som" så hämtar du filen. Andra webbläsare som t.ex. Chrome laddas den ner direkt när man klilckar på den.

Tabell för tolkning av resultaten >>


Mer om klumprotsjuka i Svensk Frötidning

Skarpt läge för klumprot
Kraftsamling mot klumprot
Klumprotsjuka är mer utbredd än många tror

 

Till Ledaren

LEDAREN
Vår beredskap är inte god. (15 december)

 

Till fältförsöken

FÖRSÖKSRESULTAT

Försöken 2021
Löpand rapportering av resultat från sortförsöken i höstraps.
Senast uppdaterat 8 september
Få information om nya
försöksresultat via e-post >>>
Sortportal med sortval
Sammanställningar och flerårsresultat

 

 


 Intressemedlemmar i SFO
Mer om intressemedlemskap >>

 

Kalkyler - Vallfrö

Jämför lönsamheten för vallfrögrödor
maltkorn och höstvete.
Du kan anpassa kalkylerna till dina egna förutsättningar.

 

   SKADEGÖRARE - håll dig
   informerad !

Översiktsida med mer info om skadegörare

 


 Skördar

Inlämning av uppgifter
skörd 2021

Oljeväxtskörd


Alla skördar från och med 2001

Medlemsregister

Klicka här för uppdatering
av dina uppgifter i SFO:s medlemsregister >>

Viktig information
beträffande GDPR
Aktiviteter /
ANMÄLNINGAR
SVERIGES FRÖ- & OLJEVÄXTODLARE
*

Ordinarie föreningsstämma, 25 jan. 2022. Anmälan

SÖDRA SVERIGES FRÖ- & OLJEVÄXTODLARE
*

ERFA 2021

 

  Svensk Frötidning
branschens bästa

Nummer 1, 2022 (kommer ut första veckan 2022)

Alla nummer fr.o.m. 1997

Utnyttja gärna vår artikeldatabas med intelligent sökfunktion.

T.ex. finns det drygt 120 gårdsreportage att fördjupa sig i

 


Kontakt
Foto för fri användning:
Anneli Kihlstrand, VD SFO och Lars-Johan Merin, ordf. SFO
Kontakt samtliga föreningar, uppgifter om externa uppdrag m.m. (pdf)
Rapsmästaren 2020
Sök
GDPR
Odlingsvägledningar
Detta är SFO
Verksamhet
Bilder - verksamhet
Logotyper
Företagsuppgifter
Stadgar
Odlaravgifter
Årsredovisning

 

Till din lokala förening


Medlem i SFO

BLI MEDLEM >>

Redovisning av odlaravgifter för oljeväxter till SFO

Handelsföretag och odlare >>

Odlingsvägledningar

  Konv. Eko
Alsikeklöver >>  
Rödklöver >> >>
Rödsvingel >> >>
Ängssvingel >> >>
Timotej >> >>
Rajsvingel   >>
Rörsvingel >> >>
Ängsgröe >>  
Eng. rajgräs >> >>
Vitklöver >> >>
Hundäxing >> >>

Samtliga odlingsvägledningar >>

 

 STATISTIK
Oljeväxter

SKÖRD
Definitva skördar
Skördeuppskattning

AREAL
Medelarealer Sverige
Detaljerade områdesarealer:
2019 2018 2017 2016 2015

Vallfrö

Skörd
Definitva skördar
Skördeuppskattning

Areal
Medelarealer Sverige

 
Stort Grattis ERFA Halland till segern i Rapsmästaren 2020 !!!

32 sidor specialnummer Svensk Frötidning - enbart om Rapsmästartävlingen!
Utom tävlan - ekonomiskt netto i Rapsmästartävlingen. Artikel i Svensk Frötidning
Hela resultatlistan med lagens samtliga insatser m.m.
Webbinariet på Alnarp den 20 oktober - här som film
Filmen: "Rapsmästaren 2020 från sådd till skörd"

 
 


Frö- och Oljeväxtodlarna
Elevenborgsvägen 4, 234 56 ALNARP
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson

 

Fisk Kyckling Kött Vegetariskt Macka Smått & Gott Soppa Bakning Dressing