Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 Bedöm vårens kvävegiva i höstraps!  
 

Areal

Medel
Områdesvis:
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Skörd

Oljeväxt- & linskördar

SFO:s skördeuppskattning


* Rapsmästaren

Varumärke för
svensk oljeväxtodlingSkördar oljeväxter och lin

Skördar kg frö per hektar
Källa SCB (*utom höstrybs vissa år)

Höstraps
Höstrybs
Vårraps
Vårrybs
Lin
2016 -2020 3 230 1 558 1 888 1 210 1 680
Höstraps
Höstrybs
Vårraps
Vårrybs
Lin
2020 3560 1700 2170 1050 1600
2019 3740 1220 1740 990 1960
2018 2340 870 1470 1070 1110
2017 3510 2478* 1970 1720 1730
2016 3000 1520 2090 1220 2000
2015 3940 1870 2040 1240 1960
2014 3730 1700 1820 1070 1680
2013 3230 1297* 1890 1370 1990
2012 3700 1650 1960 1370 1410
2011 3070 2160* 2050 1340 1570
2010 3090 1840 1520 1130 1250

2009

3540 1638* 1880 1320 1900
2008 3340 1980 1720 1440 1520
2007 3040 1910 1740 1330 1560
2006 3190 1700 1520 1170 1370
2005 3230 1890 1880 1370 1600
2004 3430 2240 2230 1660 2020
2003 2860 1920 1490 1360 1850
2002 2910 2110 1760 1510 1700
2001 3100 1980 1460 1550 780
2000 3250 2010 1750 1550 770
1999 2860 2040 1880 1670 950
1998 2990 1950 1630 1460 420
1997 2300 1840 1510 1540 1280

* Höstrybsskörd saknas i SCB:s statistik. Här anges SFO:s skördeuppskattning.
Källa: SCB | Specifikt oljeväxter

 
 


Frö- och Oljeväxtodlarna
Elevenborgsvägen 4, 234 56 ALNARP
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson