Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 Bedöm vårens kvävegiva i höstraps!  
 

Areal

Medel
Områdesvis:
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Skörd

Oljeväxt- & linskördar

SFO:s skördeuppskattning


* Rapsmästaren

Varumärke för
svensk oljeväxtodlingKVÄVEVÅGEN - N-gödsla rätt till våren
Genom att klippa och väga rapsen på hösten kan du få god vägledning för rätt kvävegödsling till våren!
Bakgrunden till detta är forskning som visar att:
Ju kraftigare tillväxt på hösten, och ju högre N-mineralisering som förväntas från höstrapsfältet under vår-sommar,
desto lägre N-giva kan man ge till höstrapsen på våren!

Artikel i Svensk Frötidning (nr. 2/2019) om Kvävevågen

SÅ HÄR GÖR DU !!!
1) Se instruktionsfilmen - eller följ instruktionerna nedan

2) Provtag ditt fält

3) Knappa in värdena i uträkningen lite längre ner på denna sida

4) Du har nu fått ett bra värde för din N-gödlsing i det aktuella höstrapsfältet till våren 2019!
VÄGLEDNING FÖR PROVTAGNING
 1. Klipp 1 m² grön raps på hösten i slutet av växtperioden.
  Se instruktionsfilmen nedan!

 2. Väg grönmassan i påsen. Upprepa provtagningen på några slumpvis valda ställen på fältet.

 3. N-mineralisering vår-sommar uppskattas genom erfarenheter från fältet:
  1. Låg mineralisering = 10-20 kg N
  2. Normal mineralisering = 30 kg N
  3. Hög mineralisering, ex stallgödsel = 40-50 kg N

 4. Uppskatta den förväntade skörden. Utgå från gårdens medelskörd med viss justering för grödans utseende. En kraftig gröda kommer att avkasta mer än en dåligt utvecklad gröda.

 5. Beräkna vårkvävegivan med kalkylatorn nedan

 6. Kryssa i om höstrapsen är tillväxtreglerad

Här räknar du ut rekommenderad vårkvävegiva!

Ange rapsens grönmassvikt på 1m²

Tillväxtreglerat. Om JA klicka i rutan t.h.
Ange uppskattad N-mineralisering
Förväntad skörd, kg/ha
 
VÅRKVÄVEGIVA, kg/ha, nedan

                               

OBS: Upprepa vägningen på 3–4 representativa platser i fältet
och beräkna ett medelvärde!
Utvecklingen av denna rådgivningsteknik är finansierad av
svenska oljeväxtodlare via Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning!
Se filmen om provtagningen!

Albin Gunnarson förevisar Kvävevågen - vårt egenhändigt framtagna praktiska set för att bedöma vårkvävegivan i höstraps.

 

* Albin Gunnarson berättar i Lantbruksnytt 10 nov 2017 (1:20–3:30 i avsnittet) >>

* Komplement till klippnning: skanna höstrapsen med drönare >>

Finansierat av Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning
 
 


Frö- och Oljeväxtodlarna
Elevenborgsvägen 4, 234 56 ALNARP
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson