Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 Bedöm vårens kvävegiva i höstraps!  
 

Areal

Medel
Områdesvis:
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Skörd

Oljeväxt- & linskördar

SFO:s skördeuppskattning


* Rapsmästaren

Varumärke för
svensk oljeväxtodlingOljeväxtareal 2018

Höst-
raps
Höst-
rybs
Vår-
raps
Vår-
rybs
Summa
raps o
rybs
LIN
Stockholm (AB)
1 785 37 1 091 26 2 939 160
Uppsala (C)
3 797 207 1 516 85 5 604 327
Södermanland (D)
4 660 74 719 - 5 453 382
Östergötland (E)
10 710 8 1 234 38 11 989 1 897
Jönköping (F)
447 10 68 2 527 -
Kronoberg (G)
115 - 65 11 191 -
Kalmar (H)
4 056 13 86 10 4 164 56
Gotland (I)
4 553 13 835 - 5 400 3
Blekinge (K)
920 - 36 - 956 -
Skåne (M)
35 867 33 538 70 36 508 226
Halland (N)
2 728 - 392 - 3 120 -
Västra Götaland (O)
12 504 102 732 34 13 371 306
Värmland (S)
276 5 336 38 655 -
Örebro (T)
3 136 24 541 - 3 700 140
Västmanland (U)
1 996 152 1 035 - 3 183 122
Dalarna (W)
342 21 24 224 612 -
Gävleborg (X)
110 38 34 440 623 1
Västernorrland (Y) 5 - 3 120 128 -
Jämtland (Z) - - 0 8 9 -
Västerbotten (AC) 1 - 4 89 93 -
Norrbotten (BD) - - 4 31 35 -
Totalt 2018 88 077 737 9 293 1 224 99 261 3 620
Totalt 2017 105 535 981 6 639 1 167 114 322 4 539
Totalt 2016 83 459 966 7 434 1 094 92 953 8 403
Totalt 2015 88 172 874 4 499 980 94 525 7 097
Totalt 2014 79 603 793 14 341 1 277 96 014 6 561
Totalt 2013 71 638 319 50 949 2 751 125 656 4 839
Totalt 2012 61 778 808 45 323 2 059 109 968 8 797
Totalt 2011 56 600 395 36 112 1 781 94 887 14 743
Totalt 2010 71 836 496 35 695 2 207 110 234 19 144
Totalt 2009 67 841 282 29 245 2 150 99 516 9 954
Totalt 2008 61 860 834 24 359 2 453 89 506 3 534
Totalt 2007 50 341 1 117 33 044 3 341 87 843 4 333
Totalt 2006 47 638 1 138 35 148 6 270 90 194 8 764
Totalt 2005 34 997 1 460 38 578 7 116 82 152 9 854
Totalt 2004 37 496 1 244 36 715 8 343 83 798 5 764
Totalt 2003 23 352 817 26 670 7 734 58 574 3 727
Totalt 2002 31 219 1 899 21 943 12 408 67 469 3 191
Totalt 2001 19 900 857 13 591 10 425 44 774 4 437
Totalt 2000 24 870 1 395 12 112 9 791 48 168 10 660

Mer info

 

Medelarealer Sverige

Slutgiltiga arealer från 2002 - pdf
Ekologiska oljeväxter - areal fr.o.m. 2009
SJV - Statistik Arealer

 
 


Frö- och Oljeväxtodlarna
Elevenborgsvägen 4, 234 56 ALNARP
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson