Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 Bedöm vårens kvävegiva i höstraps!  
 

Areal

Medel
Områdesvis:
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Skörd

Oljeväxt- & linskördar

SFO:s skördeuppskattning


* Rapsmästaren

Varumärke för
svensk oljeväxtodlingOljeväxtareal 2017

Höst-
raps
Höst-
rybs
Vår-
raps
Vår-
rybs
Summa
raps o
rybs
LIN
Stockholm (AB)
2 474 55 782 17 3 328 282
Uppsala (C)
4 168 226 1 209 89 5 692 501
Södermanland (D)
4 741 216 587 11 5 554 461
Östergötland (E)
12 379 14 578 42 13 013 2 110
Jönköping (F)
389 - 55 - 444 -
Kronoberg (G)
125 8 71 41 244 -
Kalmar (H)
4 696 5 106 7 4 814 89
Gotland (I)
5 342 5 535 - 5 881 2
Blekinge (K)
1 144 1 29 - 1 174 -
Skåne (M)
48 143 46 243 7 48 439 322
Halland (N)
3 877 15 146 - 4 039 16
Västra Götaland (O)
12 408 62 557 11 13 038 359
Värmland (S)
262 - 212 84 558 20
Örebro (T)
2 581 33 552 - 3 166 199
Västmanland (U)
2 066 217 898 15 3 196 175
Dalarna (W)
587 40 40 162 829 2
Gävleborg (X)
154 39 27 430 650 -
Västernorrland (Y) - - 2 95 97 -
Jämtland (Z) - - 6 4 11 -
Västerbotten (AC) 1 - 3 75 78 -
Norrbotten (BD) - - 1 77 78 1
Totalt 2017 105 535 981 6 639 1 167 114 322 4 539
Totalt 2016 83 459 966 7 434 1 094 92 953 8 403
Totalt 2015 88 172 874 4 499 980 94 525 7 097
Totalt 2014 79 603 793 14 341 1 277 96 014 6 561
Totalt 2013 71 638 319 50 949 2 751 125 656 4 839
Totalt 2012 61 778 808 45 323 2 059 109 968 8 797
Totalt 2011 56 600 395 36 112 1 781 94 887 14 743
Totalt 2010 71 836 496 35 695 2 207 110 234 19 144
Totalt 2009 67 841 282 29 245 2 150 99 516 9 954
Totalt 2008 61 860 834 24 359 2 453 89 506 3 534
Totalt 2007 50 341 1 117 33 044 3 341 87 843 4 333
Totalt 2006 47 638 1 138 35 148 6 270 90 194 8 764
Totalt 2005 34 997 1 460 38 578 7 116 82 152 9 854
Totalt 2004 37 496 1 244 36 715 8 343 83 798 5 764
Totalt 2003 23 352 817 26 670 7 734 58 574 3 727
Totalt 2002 31 219 1 899 21 943 12 408 67 469 3 191
Totalt 2001 19 900 857 13 591 10 425 44 774 4 437
Totalt 2000 24 870 1 395 12 112 9 791 48 168 10 660

Mer info

 

Medelarealer Sverige

Slutgiltiga arealer från 2002 - pdf
Ekologiska oljeväxter - areal fr.o.m. 2009
SJV - Statistik Arealer

 
 


Frö- och Oljeväxtodlarna
Elevenborgsvägen 4, 234 56 ALNARP
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson