Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 Bedöm vårens kvävegiva i höstraps!  
 

Areal

Medel
Områdesvis:
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Skörd

Oljeväxt- & linskördar

SFO:s skördeuppskattning


* Rapsmästaren

Varumärke för
svensk oljeväxtodlingOljeväxtareal 2015

Höst-
raps
Höst-
rybs
Vår-
raps
Vår-
rybs
Summa
raps o
rybs
LIN
Stockholm (AB)
1 469 27 394 39 1 929 415
Uppsala (C)
1 930 211 597 11 2 748 607
Södermanland (D)
2 836 229 398 5 3 468 1 061
Östergötland (E)
10 072 18 332 26 10 448 3 427
Jönköping (F)
311 - 1 - 312 -
Kronoberg (G)
114 9 24 35 181 -
Kalmar (H)
4 281 1 138 3 4 423 83
Gotland (I)
4 291 5 592 - 4 888 3
Blekinge (K)
994 - 16 - 1 010 -
Skåne (M)
48 359 170 228 6 48 763 287
Halland (N)
2 215 4 370 - 2 589 33
Västra Götaland (O)
8 380 36 579 64 9 059 519
Värmland (S)
35 - 189 265 489 13
Örebro (T)
1 638 18 325 7 1 987 359
Västmanland (U)
1 071 133 231 - 1 434 279
Dalarna (W)
161 - 71 181 413 11
Gävleborg (X)
14 10 9 195 228 0
Västernorrland (Y) - 3 - 26 29 -
Jämtland (Z) - - 1 - 1 -
Västerbotten (AC) 1 - 4 53 58 -
Norrbotten (BD) - 1 1 65 67 -
Totalt 2015 88 172 874 4 499 980 94 525 7 097
Totalt 2014 79 603 793 14 341 1 277 96 014 6 561
Totalt 2013 71 638 319 50 949 2 751 125 656 4 839
Totalt 2012 61 778 808 45 323 2 059 109 968 8 797
Totalt 2011 56 600 395 36 112 1 781 94 887 14 743
Totalt 2010 71 836 496 35 695 2 207 110 234 19 144
Totalt 2009 67 841 282 29 245 2 150 99 516 9 954
Totalt 2008 61 860 834 24 359 2 453 89 506 3 534
Totalt 2007 50 341 1 117 33 044 3 341 87 843 4 333
Totalt 2006 47 638 1 138 35 148 6 270 90 194 8 764
Totalt 2005 34 997 1 460 38 578 7 116 82 152 9 854
Totalt 2004 37 496 1 244 36 715 8 343 83 798 5 764
Totalt 2003 23 352 817 26 670 7 734 58 574 3 727
Totalt 2002 31 219 1 899 21 943 12 408 67 469 3 191
Totalt 2001 19 900 857 13 591 10 425 44 774 4 437
Totalt 2000 24 870 1 395 12 112 9 791 48 168 10 660

Mer info

Om statistiken 2015 på SJV >>

Detaljerad statistik hela Sverige (pdf) fr.o.m. 2002 >>
Medelarealer Sverige, även preliminär höstsådd

Ekologiska oljeväxter fr.o.m. 2009 >>

 
 
 


Frö- och Oljeväxtodlarna
Elevenborgsvägen 4, 234 56 ALNARP
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson