Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 Bedöm vårens kvävegiva i höstraps!  
 

Areal

Medel
Områdesvis:
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Skörd

Oljeväxt- & linskördar

SFO:s skördeuppskattning


* Rapsmästaren

Varumärke för
svensk oljeväxtodlingOljeväxtareal 2014

Höst-
raps
Höst-
rybs
Vår-
raps
Vår-
rybs
Summa
raps o
rybs
LIN
Stockholm (AB)
1 226 70 892 25 2 214 328
Uppsala (C)
1 937 115 2 035 93 4 180 351
Södermanland (D)
1 877 129 1 188 66 3 260 1 016
Östergötland (E)
8 552 50 1 977 66 10 646 3 503
Jönköping (F)
228 10 39 - 277 -
Kronoberg (G)
100 9 83 10 202 -
Kalmar (H)
3 838 - 162 7 4 008 90
Gotland (I)
4 212 10 795 13 5 030 -
Blekinge (K)
934 - 80 - 1014 -
Skåne (M)
45 827 60 510 66 46 462 151
Halland (N)
1 998 6 900 - 2 903 32
Västra Götaland (O)
6 951 38 3 000 74 10 062 577
Värmland (S)
28 15 584 265 892 -
Örebro (T)
1 135 63 1 012 29 2 239 224
Västmanland (U)
578 195 959 38 1 770 284
Dalarna (W)
118 - 97 206 421 5
Gävleborg (X)
63 23 16 110 212 -
Västernorrland (Y) - - 4 8 12 -
Jämtland (Z) - - 1 - 1 -
Västerbotten (AC) 2 - 3 53 57 -
Norrbotten (BD) - - 3 148 151 -
Totalt 2014 79 603 793 14 341 1 277 96 014 6 561
Totalt 2013 71 638 319 50 949 2 751 125 656 4 839
Totalt 2012 61 778 808 45 323 2 059 109 968 8 797
Totalt 2011 56 600 395 36 112 1 781 94 887 14 743
Totalt 2010 71 836 496 35 695 2 207 110 234 19 144
Totalt 2009 67 841 282 29 245 2 150 99 516 9 954
Totalt 2008 61 860 834 24 359 2 453 89 506 3 534
Totalt 2007 50 341 1 117 33 044 3 341 87 843 4 333
Totalt 2006 47 638 1 138 35 148 6 270 90 194 8 764
Totalt 2005 34 997 1 460 38 578 7 116 82 152 9 854
Totalt 2004 37 496 1 244 36 715 8 343 83 798 5 764
Totalt 2003 23 352 817 26 670 7 734 58 574 3 727
Totalt 2002 31 219 1 899 21 943 12 408 67 469 3 191
Totalt 2001 19 900 857 13 591 10 425 44 774 4 437
Totalt 2000 24 870 1 395 12 112 9 791 48 168 10 660

Mer info

Om statistiken 2014 på SJV >>

Detaljerad statistik hela Sverige (pdf) fr.o.m. 2002 >>
Medelarealer Sverige, även preliminär höstsådd
 
 


Frö- och Oljeväxtodlarna
Elevenborgsvägen 4, 234 56 ALNARP
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson