Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 Bedöm vårens kvävegiva i höstraps!  
 

Areal

Medel
Områdesvis:
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Skörd

Oljeväxt- & linskördar

SFO:s skördeuppskattning


* Rapsmästaren

Varumärke för
svensk oljeväxtodlingOljeväxtareal 2013

Höst-
raps
Höst-
rybs
Vår-
raps
Vår-
rybs
Summa
raps o
rybs
LIN
Stockholm (AB)
753 53 4 082 122 5 009 77
Uppsala (C)
722 33 11 534 190 12 479 190
Södermanland (D)
975 26 6 068 278 7 347 514
Östergötland (E)
5 796 29 6 723 131 12 679 3 049
Jönköping (F)
214 - 71 - 285 0
Kronoberg (G)
114 - 103 15 232 -
Kalmar (H)
4 048 - 427 11 4 486 71
Gotland (I)
4 620 2 1 588 42 6 252 1
Blekinge (K)
1 052 - 175 - 1 227 -
Skåne (M)
45 777 98 1 452 132 47 459 185
Halland (N)
1 868 - 1 603 - 3 471 -
Västra Götaland (O)
5 182 1 7 393 333 12 909 477
Värmland (S)
33 - 1 756 202 1 991 -
Örebro (T)
259 - 2 749 115 3 122 167
Västmanland (U)
143 72 4 962 132 5 309 107
Dalarna (W)
36 - 195 682 913 -
Gävleborg (X)
43 4 55 221 324 1
Västernorrland (Y) - - 8 17 24 -
Jämtland (Z) - - - 1 1 -
Västerbotten (AC) 2 - 3 21 26 -
Norrbotten (BD) - - 3 108 110 -
Totalt 2013 71 638 319 50 949 2 751 125 656 4 839
Totalt 2012 61 778 808 45 323 2 059 109 968 8 797
Totalt 2011 56 600 395 36 112 1 781 94 887 14 743
Totalt 2010 71 836 496 35 695 2 207 110 234 19 144
Totalt 2009 67 841 282 29 245 2 150 99 516 9 954
Totalt 2008 61 860 834 24 359 2 453 89 506 3 534
Totalt 2007 50 341 1 117 33 044 3 341 87 843 4 333
Totalt 2006 47 638 1 138 35 148 6 270 90 194 8 764
Totalt 2005 34 997 1 460 38 578 7 116 82 152 9 854
Totalt 2004 37 496 1 244 36 715 8 343 83 798 5 764
Totalt 2003 23 352 817 26 670 7 734 58 574 3 727
Totalt 2002 31 219 1 899 21 943 12 408 67 469 3 191
Totalt 2001 19 900 857 13 591 10 425 44 774 4 437
Totalt 2000 24 870 1 395 12 112 9 791 48 168 10 660

Mer info

Om statistiken 2013 på SJV >>

Detaljerad statistik hela Sverige (pdf) fr.o.m. 2002 >>
Medelarealer Sverige, även preliminär höstsådd
 
 


Frö- och Oljeväxtodlarna
Elevenborgsvägen 4, 234 56 ALNARP
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson