Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 Bedöm vårens kvävegiva i höstraps!  
 

Areal

Medel
Områdesvis:
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Skörd

Oljeväxt- & linskördar

SFO:s skördeuppskattning


* Rapsmästaren

Varumärke för
svensk oljeväxtodlingOljeväxtareal 2012

Höst-
raps
Höst-
rybs
Vår-
raps
Vår-
rybs
Summa
raps o
rybs
LIN
Stockholm (AB)
1 498 143 3 031 - 4 673 121
Uppsala (C)
1 865 181 9 029 116 11 192 257
Södermanland (D)
2 666 91 3 975 101 6 833 739
Östergötland (E)
7 375 7 4 365 68 11 815 4 355
Jönköping (F)
161 22 87 12 282 15
Kronoberg (G)
83 12 61 14 170 -
Kalmar (H)
3 687 - 262 9 3 958 147
Gotland (I)
4 331 10 1 613 46 6 000 35
Blekinge (K)
757 - 96 - 853 -
Skåne (M)
30 712 122 2 076 62 32 973 197
Halland (N)
1 217 - 1 604 30 2 851 21
Västra Götaland (O)
5 693 37 9 344 254 15 327 2 341
Värmland (S)
91 28 1 565 295 1 979 -
Örebro (T)
945 11 3 042 73 4 071 227
Västmanland (U)
581 108 4 965 92 5 747 339
Dalarna (W)
90 1 154 636 882 2
Gävleborg (X)
26 32 27 186 271 1
Västernorrland (Y) - - 13 1 14 -
Jämtland (Z) - - - - - -
Västerbotten (AC) - - 5 17 22 -
Norrbotten (BD) 1 2 8 46 56 -
2012 61 778 808 45 323 2 059 109 968 8 797
Totalt 2011 56 600 395 36 112 1 781 94 887 14 743
Totalt 2010 71 836 496 35 695 2 207 110 234 19 144
Totalt 2009 67 841 282 29 245 2 150 99 516 9 954
Totalt 2008 61 860 834 24 359 2 453 89 506 3 534
Totalt 2007 50 341 1 117 33 044 3 341 87 843 4 333
Totalt 2006 47 638 1 138 35 148 6 270 90 194 8 764
Totalt 2005 34 997 1 460 38 578 7 116 82 152 9 854
Totalt 2004 37 496 1 244 36 715 8 343 83 798 5 764
Totalt 2003 23 352 817 26 670 7 734 58 574 3 727
Totalt 2002 31 219 1 899 21 943 12 408 67 469 3 191
Totalt 2001 19 900 857 13 591 10 425 44 774 4 437
Totalt 2000 24 870 1 395 12 112 9 791 48 168 10 660

Mer info

Om statistiken 2012 på SJV >>

Detaljerad statistik hela Sverige (pdf) fr.o.m. 2002 >>
Medelarealer Sverige
 
 


Frö- och Oljeväxtodlarna
Elevenborgsvägen 4, 234 56 ALNARP
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson