Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 Bedöm vårens kvävegiva i höstraps!  
 

Areal

Medel
Områdesvis:
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Skörd

Oljeväxt- & linskördar

SFO:s skördeuppskattning


* Rapsmästaren

Varumärke för
svensk oljeväxtodlingOljeväxtareal 2011- källa SJV, 2012-03-07 (se nedan)

Höst-
raps
Höst-
rybs
Vår-
raps
Vår-
rybs
Summa
raps o
rybs
LIN
Stockholm (AB)
964 8 2 795 40 3 807 554
Uppsala (C)
1 187 141 7 439 126 8 892 827
Södermanland (D)
1 848 51 3 844 47 5 790 1 209
Östergötland (E)
4 530 16 3 786 102 8 434 6 677
Jönköping (F)
152 - 70 26 248 61
Kronoberg (G)
80 10 29 24 142 -
Kalmar (H)
3 269 8 299 - 3 576 153
Gotland (I)
3 617 - 1 326 69 5 012 24
Blekinge (K)
659 - 115 - 775 -
Skåne (M)
33 297 75 1 443 43 34 857 342
Halland (N)
775 - 1 225 18 2 018 146
Västra Götaland (O)
4 341 6 6 335 256 10 938 3 608
Värmland (S)
224 8 893 153 1 279 -
Örebro (T)
961 20 2 837 4 3 821 468
Västmanland (U)
607 40 3 462 60 4 169 662
Dalarna (W)
45 - 176 583 804 -
Gävleborg (X)
42 14 24 175 254 12
Västernorrland (Y) - - 9 0 9 -
Jämtland (Z) 1 - - 3 4 -
Västerbotten (AC) - - 1 8 9 -
Norrbotten (BD) - 1 3 44 48 -
Totalt 2011 56 600 395 36 112 1 781 94 887 14 743
Totalt 2010 71 836 496 35 695 2 207 110 234 19 144
Totalt 2009 67 841 282 29 245 2 150 99 516 9 954
Totalt 2008 61 860 834 24 359 2 453 89 506 3 534
Totalt 2007 50 341 1 117 33 044 3 341 87 843 4 333
Totalt 2006 47 638 1 138 35 148 6 270 90 194 8 764
Totalt 2005 34 997 1 460 38 578 7 116 82 152 9 854
Totalt 2004 37 496 1 244 36 715 8 343 83 798 5 764
Totalt 2003 23 352 817 26 670 7 734 58 574 3 727
Totalt 2002 31 219 1 899 21 943 12 408 67 469 3 191
Totalt 2001 19 900 857 13 591 10 425 44 774 4 437
Totalt 2000 24 870 1 395 12 112 9 791 48 168 10 660

Mer info

Om statistiken 2011 på SJV >>

Detaljerad statistik hela Sverige (pdf) fr.o.m. 2002 >>
Medelarealer Sverige
 
 


Frö- och Oljeväxtodlarna
Elevenborgsvägen 4, 234 56 ALNARP
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson