Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 Bedöm vårens kvävegiva i höstraps!  
 

Areal

Medel
Områdesvis:
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Skörd

Oljeväxt- & linskördar

SFO:s skördeuppskattning


* Rapsmästaren

Varumärke för
svensk oljeväxtodlingOljeväxtareal 2010 - källa SJV (se nedan)

Höst-
raps
Höst-
rybs
Vår-
raps
Vår-
rybs
Summa
raps o
rybs
LIN
Stockholm (AB)
951 78 2 757 95 3 880 878
Uppsala (C)
903 123 8 063 199 9 288 1 376
Södermanland (D)
1 894 96 3 545 109 5 644 2 135
Östergötland (E)
6 408 18 3 983 96 10 505 6 974
Jönköping (F)
226 - 130 12 367 19
Kronoberg (G)
137 5 41 - 182 -
Kalmar (H)
3 685 11 228 23 3 946 90
Gotland (I)
3 685 14 1 105 64 4 868 41
Blekinge (K)
739 - 88 - 827 -
Skåne (M)
40 883 25 1 000 58 41 966 559
Halland (N)
2 469 5 723 24 3 220 178
Västra Götaland (O)
8 718 41 5 541 323 14 623 4 532
Värmland (S)
99 - 761 265 1 125 -
Örebro (T)
712 25 3 598 25 4 359 1 090
Västmanland (U)
261 56 3 789 97 4 204 1 187
Dalarna (W)
39 - 254 521 813 3
Gävleborg (X)
26 - 83 242 350 9
Västernorrland (Y) . - 3 0 3 1
Jämtland (Z) 1 - 1 - 2 -
Västerbotten (AC) 0 1 1 20 23 -
Norrbotten (BD) - - 1 34 35 0
Totalt 2010 71 836 496 35 695 2 207 110 234 19 144
Totalt 2009 67 841 282 29 245 2 150 99 516 9 954
Totalt 2008 61 860 834 24 359 2 453 89 506 3 534
Totalt 2007 50 341 1 117 33 044 3 341 87 843 4 333
Totalt 2006 47 638 1 138 35 148 6 270 90 194 8 764
Totalt 2005 34 997 1 460 38 578 7 116 82 152 9 854
Totalt 2004 37 496 1 244 36 715 8 343 83 798 5 764
Totalt 2003 23 352 817 26 670 7 734 58 574 3 727
Totalt 2002 31 219 1 899 21 943 12 408 67 469 3 191
Totalt 2001 19 900 857 13 591 10 425 44 774 4 437
Totalt 2000 24 870 1 395 12 112 9 791 48 168 10 660

Mer info

Om statistiken 2010 på SJV >>

Detaljerad statistik hela Sverige (pdf) fr.o.m. 2002 >>
Medelarealer Sverige
 
 


Frö- och Oljeväxtodlarna
Elevenborgsvägen 4, 234 56 ALNARP
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson