Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 Bedöm vårens kvävegiva i höstraps!  
 

Areal

Medel
Områdesvis:
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Skörd

Oljeväxt- & linskördar

SFO:s skördeuppskattning


* Rapsmästaren

Varumärke för
svensk oljeväxtodlingOljeväxtareal 2009 - källa SJV (se nedan)

Höst-
raps
Höst-
rybs
Vår-
raps
Vår-
rybs
Summa
raps o
rybs
LIN
Stockholm (AB)
627 27 1 866 98 2 618 588
Uppsala (C)
462 56 5 307 180 6 006 778
Södermanland (D)
996 87 3 165 90 4 338 1 380
Östergötland (E)
7 462 .. 3 757 123 11 359 4 245
Jönköping (F)
204 .. 99 .. 364 1
Kronoberg (G)
82 .. 37 .. 140 -
Kalmar (H)
3 205 .. 434 .. 3 650 ..
Gotland (I)
3 640 - 863 99 4 602 63
Blekinge (K)
595 - 155 .. 750 -
Skåne (M)
39 291 .. 921 .. 40 269 173
Halland (N)
1 629 - 608 .. 2 248 41
Västra Götaland (O)
8 911 17 4 912 299 14 140 1 888
Värmland (S)
163 - 624 368 1 155 ..
Örebro (T)
361 .. 3 021 62 3 481 500
Västmanland (U)
179 .. 3 287 29 3 501 277
Dalarna (W)
.. - 132 442 576 -
Gävleborg (X)
- .. 49 167 220 ..
Västernorrland (Y) - - 3 - 3 -
Jämtland (Z) .. - .. .. 34 -
Västerbotten (AC) - - 2 7 9 -
Norrbotten (BD) - - 3 51 53 -
Totalt 2009 67 841 282 29 245 2 150 99 516 9 954
Totalt 2008 61 860 834 24 359 2 453 89 506 3 534
Totalt 2007 50 341 1 117 33 044 3 341 87 843 4 333
Totalt 2006 47 638 1 138 35 148 6 270 90 194 8 764
Totalt 2005 34 997 1 460 38 578 7 116 82 152 9 854
Totalt 2004 37 496 1 244 36 715 8 343 83 798 5 764
Totalt 2003 23 352 817 26 670 7 734 58 574 3 727
Totalt 2002 31 219 1 899 21 943 12 408 67 469 3 191
Totalt 2001 19 900 857 13 591 10 425 44 774 4 437
Totalt 2000 24 870 1 395 12 112 9 791 48 168 10 660

Mer info

Om statistiken 2009 på SJV >>

Detaljerad statistik hela Sverige (pdf) fr.o.m. 2002 >>
Medel arealer Sverige
 
 


Frö- och Oljeväxtodlarna
Elevenborgsvägen 4, 234 56 ALNARP
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson