Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 Bedöm vårens kvävegiva i höstraps!  
 

Areal

Medel
Områdesvis:
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Skörd

Oljeväxt- & linskördar

SFO:s skördeuppskattning


* Rapsmästaren

Varumärke för
svensk oljeväxtodlingOljeväxtarealen 2008 - källa SJV (se nedan)

Höst-
raps
Höst-
rybs
Vår-
raps
Vår-
rybs
Summa
raps o
rybs
LIN
Stockholm (AB)
1 028 143 2 243 90 3 504 237
Uppsala (C)
1 663 253 4 058 169 6 143 185
Södermanland (D)
1 524 127 2 929 193 4 773 389
Östergötland (E)
9 822 - 3 351 172 13 345 1 523
Jönköping (F)
147 .. 80 .. 254 3
Kronoberg (G)
62 - 59 13 134 -
Kalmar (H)
2 816 .. 262 .. 3 097 50
Gotland (I)
3 382 29 911 135 4 457 ..
Blekinge (K)
477 .. 183 .. 665 -
Skåne (M)
27 787 27 1 004 88 28 905 136
Halland (N)
1 609 - 492 78 2 180 56
Västra Götaland (O)
10 264 63 4 025 374 14 725 711
Värmland (S)
220 52 506 228 1 007 ..
Örebro (T)
786 .. 2 078 126 3 024 124
Västmanland (U)
243 84 1 988 75 2 390 75
Dalarna (W)
.. - 105 397 526 ..
Gävleborg (X)
.. - 71 217 293 3
Västernorrland (Y) .. - .. - 4 -
Jämtland (Z) - - .. - .. -
Västerbotten (AC) - - 3 15 18 -
Norrbotten (BD) - - 7 55 62 -
Totalt 2008 61 860 834 24 359 2 453 89 506 3 534

Mer info

Om statistiken 2008 på SJV >>

Detaljerad statistik hela Sverige (pdf) fr.o.m. 2002 >>
 
 


Frö- och Oljeväxtodlarna
Elevenborgsvägen 4, 234 56 ALNARP
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson