Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Målsättning
Verksamhet
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem
     
Bilder
Logotyper
     
Odlaravgift
Stadgar, SFO  
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
Aktuella skördar
Ange vallfröskörd  
Ange oljeväxtskörd











Varumärke för
svensk oljeväxtodling

Det finns två medlemskap:
Personligt medlemskap
Gäller till exempel lantbrukare, rådgivare m.fl.
Priset för medlemskap 2018 är 531 kronor,
varav 31 kronor är moms.

Medlemskap ger dig bland annat 6 nummer av vår populära tidskrift Svensk Frötidning – men mycket mer därtill. Läs här >>

Anmäl dig nedan och kryssa i rutan
"Personlig medlem"

 

Intressemedlem
Gäller företag
Priset för medlemskap 2018 är
4 000 kronor + moms.

Intressemedlemssidan >>

Anmäl dig nedan och kryssa i rutan
"Intressemedlem"
Anmälan medlemskap
  * = måste anges

Välj mMedlemsform *
(mer info, se ovan)
Ange organisationsnummer eller personnummer Organisations-/personnummer *
Ange förnamn Förnamn *
Ange efternamn Efternamn *
Företag
Ange adress Adress *
Ange ort Ort *
E-post
Ange telefon Telefon *
Ev. kommentarer
 
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson