Sök | Kontakt | Snabbinfo

 

 


Ledaren
Bli medlem i SFO!
Målsättning
Verksamhet
Styrelse SFO & Svensk Raps AB
Personal
Medlemsföreningar
Intressemedlem
     
Bilder
Logotyper
     
Odlaravgift
Stadgar, SFO  
Årsredovisning
Uppgifter BG etc.
Reseräkningar
Aktuella skördar
Ange vallfröskörd  
Ange oljeväxtskördVarumärke för
svensk oljeväxtodling

ANMÄLAN TILL
SFO:s ordinarie årsstämma

Tisdag 26 januari 2021 kl. 10.00

Stämman kommer att hållas via Teams

Efter ordinarie årsstämma inbjudes till digital konferens under temat:

”Lönsamhet i fröodlingen”

Program | Verksamhetsåret 2019/2020

Alla medlemmar och övriga intresserade hälsas välkomna
att delta och kan anmäla sig nedan!

Anmälan senast den 21 januari 2021
 
* = måste anges
Ange för- och efternamn! Namn *
Företag
Ort
Telefon
Ange e-post! E-post *
önskar deltaga i årsmöte
önskar deltaga i konferensen
 
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson