Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 Sök
Om Kunskapsbanken
Bildsymboler
Svamp i oljev.
Insekter i oljev.
SKADEGÖRARE - Portal för mer info!  Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Sökresultat: Nu visas 1-10 av totalt 557 träff.
Klicka på rubriken för mer info.
Ny sökning i Kunskapsbanken

Nästa resultatset

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Uppdämd förväntan på vallfröpriser 2019
 
 
Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster
Svensk Frötidning, Nr. 1 - 2020

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster 2019 - ett bra fröår
Det gångna året var händelserikt för svensk fröodling. Varierande, men överlag bra, skördar trycks av priser som behöver höjas. Forskning och försök inom fröodlingen ökar med viktiga studier av kolvsjukan, ersättare till Reglone, utveckling av etablering m.m.
 
 
Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster
Svensk Frötidning, Nr. 1 - 2020

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Tema Vallfrömarknad
Del 1: Ekonomi. Vallfrö står sig mot höstvete Del 2: Priser. Marknad med dålig transparens Del 3: Kontrakt. Blev det så bra som vi hade tänkt oss?
 
 
Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster
Svensk Frötidning, Nr. 6 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
* Frödag i fröodlingens förlovade land
* Integrerad insektsbekämpning i höstraps
 
 
Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster
Svensk Frötidning, Nr. 6 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vallfrömarknaden del 3 - kontrakt: Blev det så bra som vi hade tänkt oss?
Inför 2016 års fröskörd började ett nytt vallfrökontrakt att gälla. Huvudsyftet var att genom transparens underlätta för odlaren att jämföra firmornas villkor. Denna artikel går igenom utfallet av den komplexa kontraktsförändringen med plus och minus för odlaren vad gäller till exempel kvalitetsreglering, lagringsersättning, analyskostnad och nolltolerans i grundutsädet.
 
 
Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster
Svensk Frötidning, Nr. 6 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Kan vi rädda mellansvenska jordbruket från renkavle?
Boka den 8 november för en heldag i kampen mot renkavlens spridning i Mellansverige. Problemet måste tas på allvar och konferensen bjuder på såväl svensk som internationell expertis.
 
 
Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster
Svensk Frötidning, Nr. 6 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Nygamla sjukdomen kolvsjuka utmanar timotejfröodlingen
Angreppen av kolvsjuka i timotejfröodlingen var omfattande 2019 med största angreppen i äldre vallar. Svampen kan strypa näringstillförseln och hindra frösättningen. En ny litteraturstudie ska öka kunskapen och lägga grunden för vässade råd.
 
 
Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster
Svensk Frötidning, Nr. 6 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Rätt på med rättika
En av flera nya arter som börjat fröodlas i Sverige är oljerättika. Behovet av nya fröarter är stort och fångas nu upp av vår inhemska högkvalitativa och effektiva fröproduktion. Hjularöds Gods i Skåne odlade 20 hektar oljerättika 2019, och ser framtiden an med att utveckla odlingstekniken.
 
 
Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster
Svensk Frötidning, Nr. 6 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Specialmaskiner som underlättar fröodlingen
I fröodling fodras emellanåt specialmaskiner, och till vissa arter är det i princip en förutsättning för att lyckas ta höga och jämna skördar. Danmark är ett stort fröodlingsland och där konstruerar och säljer Lars Møller Andersen specialmaskiner som underlättar och säkerställer en god kvalitetsskörd.
 
 
Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster
Svensk Frötidning, Nr. 5 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vallfrömarknad del 2 - priser: Marknad med dålig transparens
Prissättning av vallfrö är en fascinerande och mycket komplex process. Följ vägen från konferenser då omfattande internationella affärer görs upp, till det sortanpassade odlarpriset för lantbrukaren. Variationen är stor över tid och rum.
 
 
Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster
Svensk Frötidning, Nr. 5 - 2019

Nästa resultatset
Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson