Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 Sök
Om Kunskapsbanken
Bildsymboler
Svamp i oljev.
Insekter i oljev.
SKADEGÖRARE - Portal för mer info!  Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Sökresultat: Nu visas 1-10 av totalt 545 träff.
Klicka på rubriken för mer info.
Ny sökning i Kunskapsbanken

Nästa resultatset

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
* Fina vallfröförsök 2019
* Vallfrökalkyler på hemsidan
* Bin är olika känsliga för neonikotinoider
* Frödag i världsklass på Själland 19 juni
 
 
Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster
Svensk Frötidning, Nr. 3 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster UPMA en tillgång i vallfröodlingen
Under 2018 sökte SFO och fick beviljat inte mindre än 5 UPMA för flertalet vallfröarter. Genom UPMA säkerställer vi att odlarkåren får tillgång till viktiga insekticider, fungicider och herbicider för en effektiv vallfröodling.
 
 
Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster
Svensk Frötidning, Nr. 3 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Frövall och höstraps lyser på Stjernsund
Familjen Gilbertsson driver Stjernsunds Gård som ligger vackert belägen på en udde i Vättern. Man odlar både konventionellt och ekologiskt där höstraps och frövall är viktiga inslag. Stjernsund är ett expansivt företag med många ben att stå på och tydliga visioner för framtiden där långsiktighet och entreprenörskap tydligt lyser genom.
 
 
Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster
Svensk Frötidning, Nr. 3 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ängssvingel - N-gödsling och tillväxtreglering
 
 
Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster
Fältförsök, TABELL - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Kvävegödsling och tillväxtreglering till timotejfrö
 
 
Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster
Fältförsök, RAPPORT - 2018

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Välbesökta vallfrödagar i Mellansverige
Torkning, pollinering, ekologiska odlingstekniska försök, strategi mot renkavle och råttsvingel är viktiga inslag i vallfröodlingen. Ämnena luftades på 3 odlardagar i Mellansverige i början av februari. Odlare berättade om sina odlingar och fröfirmorna delade med sig av hur det går till med internationell prissättning och handel.
 
 
Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster
Svensk Frötidning, Nr. 2 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ekologiskt vallfrö toppar ekoodlingen
Skånska Börringekloster startade sin resa mot ekologisk drift vid millenieskiftet. I dag drivs gården av Carl Ramel med fokus på flera vallfrögrödor. Dessa ger god ekonomi, bra växtföljd samt halm och återväxt som bidrar med prima grovfoder.
 
 
Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster
Svensk Frötidning, Nr. 2 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vallfrötorkning avgör resultatet
Torkning av vallfrö är det enskilt viktigaste momentet i fröodlingen. Välj en teknik som passar driften och var på hugget under hela torkningsprocessen. Det handlar om att dimensionera lagret, fläkten, temperaturen, kylning med mera.
 
 
Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster
Svensk Frötidning, Nr. 1 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Tufft vallfröår – men positiv marknad för eko
Rödsvingel klarade sig bäst av frögrödorna torråret 2018. Tuffast var det för förstaårsvallarna och inte minst insådderna som led av torkan och värmen. Frölagren har minskat rejält och efterfrågan på ekologiskt vallfrö är fortsatt stor. Inför 2019 satsar SFO hårt på informationsarbete och att hitta ersättare till Reglone som försvinner år 2020.
 
 
Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster
Svensk Frötidning, Nr. 1 - 2019

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Får och bor boostar vitklöverfröodling på Nya Zeeland
Nya Zeeland är ett stort fröodlingsland med 40 000 hektar fröodling varav 8 000 är vitklöverfrö. Betande får begränsar den vegetativa tillväxten och är ett recept för flera blomhuvuden. I blomningen är bin och bor viktiga komponenter för en hög fröskörd.
 
 
Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster
Svensk Frötidning, Nr. 6 - 2018

Nästa resultatset
Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson