Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-12 av totalt 12 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Odling i medvind
             Nr. 6 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Lurade loppor med tidig sådd
Bertil Andersson tvekade inte att odla vårraps 2014 trots risk för jordloppor efter förbudet mot neonikotinoider. Tidig sådd gjorde att vårrapsen växte ifrån lopporna, men kålflugan drog ner avkastningen i stället.
             Nr. 6 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Egen tork – brytpunkten ligger över 20 öre i merpris
Egen tork ger ofta smidigare skördearbete och minskade läglighetskostnader. Men investeringen är kostsam. Minst 20 öre i merpris per kilo spannmål krävs för att kunna räkna hem och ge lönsamhet i investeringen.
             Nr. 6 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Hög klass på norsk frötorkning
Norrmännen är på hugget med torkning av vallfrö. Många investerar stort och har lite andra lösningar än vad som är vanligt i Sverige.
             Nr. 6 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Richards frötorkar fixar Dalslandsregnen
Med 300 hektar ekologiskt vallfrö i ett område som är känt för sin höga nederbörd är torkningen viktig för Richard Johansson. Torkcontainrar, satstork och planbottentorkar gör att han står stabilt på tre ben redo för alla tänkbara situationer.
             Nr. 6 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Rapsfrö: lätt att torka – svårt att lagra
Tröskning, torkning och lagring är viktiga moment för rapsodlaren. Görs alla momenten rätt finns det bra möjligheter att öka nettot i odlingen.
             Nr. 6 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Kalkkväve på hösten motverkar klumprotsjuka
Kalkkväve ökade avkastningen från 1,1 till 3,5 ton per hektar i mottagliga sorter i ett försök på klumprotsmittad jord i Skåne 2014. Försöksserien fortsätter 2015, men resultaten visar att det nygamla gödselmedlet kalkkväve är ett kraftfullt vapen mot klumprotsjuka.
             Nr. 6 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vårraps utan neonikotinoider 2014
Samtidigt som neonikotinoidförbudet infördes 2014 hemsöktes våroljeväxterna av kålmal, rapsbaggar och kålflugor. Det blev rotgnag, många sprutningar och gåtfulla angrepp. Om kålflugan är i Sverige för att stanna vet vi inte.
             Nr. 6 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster ESGG trycker på för ekologiskt utsäde
En gång om året träffas sju europeiska länder för att dryfta aktuella frågor i fröodlingsbranschen. Årets träff hade fokus på IPM, ekologiskt utsäde samt utvecklingen för de olika fröslagen.
             Nr. 6 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Fältvandring norr om Piteå
Största sådd höstrapsareal sedan 1990
SFO på Facebook
Svensk seger på DLG Feldtage
             Nr. 6 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Stora skördar pressar priser
             Nr. 6 - 2014

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Tema Torkning
4 artiklar om torkning i oljeväxter och vallfrö
             Nr. 6 - 2014


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson