Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 

SÖK artikel
Du som vill skriva
Annonsera  
Prenumerera
Utgivningsplan och
pdf-er alla artiklar
Vi som gör tidningen
Svensk Frötidn. 75 år
Artikelserie:
Våra Grödor


 Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Nu visas 1-9 av totalt 9 artiklar.
Ny sökning i Svensk Frötidning

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Ledaren
Svensk raps på avbytarbänken
             Nr. 6 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Höstrapssådd med masksupport
Att bara bearbeta precis där rapsfröet och gödningen ska ligga är modellen för Gårdstånga Nygård. Strip Tillage kallas metoden som sparar tid och pengar, samt ger en snabb rapsetablering i en jord där maskarna stormtrivs.
             Nr. 6 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Höstrapsskörden 2012: All time high
Höstrapsen slog till med full kraft 2012. Ett bra sortmaterial, prima höstetablering och ett gynnsamt väder samverkade. Bäst gick det i Kalmarområdet med en medelskörd på 4800 kilo per hektar, medan Västra Götaland missgynnades av en svag höstetablering.
             Nr. 6 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Det svarta guldet
Årsmånen var synnerligen gynnsam. Och tillsammans med en säker etableringsteknik och omsorg i alla moment landades höstrapsskörden för många lantbrukare som den högsta någonsin.
             Nr. 6 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Vallfrö – joker i kommande växtodlingsplan
Allt fler fröodlare ställer sig något avvaktande till om fröodlingen platsar i växtodlingsplanen framöver i en marknad där vi fortfarande lever med glädjande höga priser för både spannmål och oljeväxter. Det är därför ytterst nödvändigt att fröföretagen med priser för 2012 års skörd nu visar att man verkligen värnar om svensk fröodling och fortsatt vill ha svenskt frö till svenska vallar.
             Nr. 6 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Skördevädret ökade skördevärdet
Tröskningen av ett sortförsök i höstraps 2012 fick avbrytas p.g.a. regn när halva försöket var skördat. När arbetet återupptogs efter 4 dagar hade avkastningen ökat med 352 kilo per hektar, oljehalten stigit med 0,7 procentenheter och skördens värde skjutit i höjden med 1770 kronor per hektar.
             Nr. 6 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Gråmögel fick plantor på fall 2012
Gråmögel slog till i höstrapsfält i sydvästra Skåne i april 2012. Trots att angreppen inte spred sig blev behandling med Cantus mot svampen en lönsam insats.
             Nr. 6 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Notiser
Eladoeffekt på bisamhällen undersöks
Pallplats för Gunnar i DLGs rapstävling
Rekordsådd av höstraps i Sydsverige
Vårrybs intressant i Norrbotten
Rent frö till gräsmattor och golfgreener
Styrelseskifte i Sydost
Fältvandring på Hedvigsborg
             Nr. 6 - 2012

Klicka och du får mer information i ett nytt webbläsarfönster Marknaden
Tomma lager ger stabilt rapspris
             Nr. 6 - 2012


Upp till toppen av sidan.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson