Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
Forskningsrapporter
Uppgifter org nr. etc
Kontaktpersoner
     
 Varumärke för
svensk oljeväxtodling

Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning

 

Oljeväxtodlarna lämnar genom Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning bidrag till forskningsprojekt som är av värde för svensk oljeväxtodling. Stiftelsen har genom åren stöttat undersökningar inom växtförädling, odlingsteknik, jordbearbetning, växtskydd samt rapsoljans och rapsproteinets kvalitet och användbarhet.

Vi välkomnar ansökningar för såväl nya som pågående projekt som kan stärka svensk oljeväxtodling! Vi ser gärna att projekten samfinansieras med andra anslagsgivare inom växtforskningsområdet.

Forskningsprojekt som genomförts hittar du här.

 


Anslag för 2022

Ansökan avseende 2022 ska göras på ett särskilt formulär som hämtas här.

Ansökan ska vara inkommen senast måndagen den
11 oktober 2021.

  • 1 originalexemplar av ansökan skickas med post till:
    Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning
    Elevenborgsvägen 4
    234 56 ALNARP
  • 1 exemplar av ansökan mailas till:
    carina.jonsson@svenskraps.se

Ansökningar till nya projekt skall innehålla fullständig redovisning för avsikten med undersökningen, dess betydelse för svensk oljeväxtodling, plan för genomförande samt uppgift beträffande kostnader och tidsperiod.

Pågående projekt ska lämna redovisning för hittills utförda arbeten samt fullständig ekonomisk redovisning för närmast avslutat bokföringsår.

Anvisningar för ansökan>>

För frågor, kontakta styrelsens vetenskaplige representant
Bodil Jonsson, 072-718 34 84
bodil_jonsson@telia.com


 
 


Frö- och Oljeväxtodlarna
Elevenborgsvägen 4, 234 56 ALNARP
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson